Teenused

PÕHITEGEVUSED:

 • Arhitektuursete lahenduste välja töötamine eskiisist tööprojektini.
 • Projekteerimise peatöövõtt koos oma partneritega.
 • 3D mudeldamine ja visualiseerimine.
 • Hoonete inventariseerimisjooniste koostamine.
 • Arvutuslike ja lihtsustatud meetodil energiamärgiste väljastamine.
 • Kasutus- ja ehitusloa alase projektidokumentatsiooni koostamine.
 • Hoonete seadustamiseks vajaliku paberimajanduse koostamine.
 • Omanikujärelvalve teenus.

TEHTUD TÖÖD:

MEIST:

Externa Projekt OÜ asutati aastal 2011. Asutajaliikmeteks olid kolm TTÜ diplomiga ehitusinseneri. Kellest on praeguseks kollektiivis alles kaks.  Ettevõte on kompaktne, arenemisvõimeline ning paindlik, leiame lahenduse nii kõige nõudlikumale kliendile kui ka keerukamale projektile.

Me väärtustame oma töös kliendi soove, proovides koostöös leida just temale kõige paremini sobiv lahendus. Tähtis on ainult idee ja tahe oma visioon täide viia. Meie aitame selle paigutada raamidesse ning anda sellele vormi. Meie töös on tähtsal kohal projektieelne analüüs. Tähtis on väärtustada projekteeritava objekti asukoha parimaid omadusi. Kuidas liigub päike, kus asub hoonestus, kus asuvad parimad vaated ning kuidas need kõik sobivad kokku kliendi enda visiooniga. Neid aspekte analüüsides ning kombineerides ongi võimalik luua krundi omadusi ja kliendi soove kõige paremini väärtustav hoone või rajatis.

Hetkel omandame Tallinna Tehnikakõrgkoolis bakalaureuse kraadi arhitektuuri valdkonnas, et saaksime tulevikus pakkuda veelgi paremat ja kvaliteetset teenust.

EHITUSPROJEKTIDE ERINEVAD STAADIUMID

 • Eskiisprojekt – vajalik tellijale ja omavalitsusele esmase kooskõlastuse saamiseks projekti jätkamise võimalikkusest. Mõnikord tarvilik ka projekteerimistingimuste taotlemisel.
 • Eelprojekt – vajalik Päästeameti, tehnovõrkude kavandaja, muude võrkudega liitumiste kooskõlastamiseks ning omavalitsuselt ehitusloa taotlemiseks. Sobilik esialgse ehitusmaksumuse hindamiseks.
 • Põhiprojekt – Vajalik lähtematerjal ehituspäringute saamiseks. Saab hinnata hoone ehitusmaksumust detailsemalt.
 • Tööprojekt - Vajalik hoone ehitusprotsessis, andmaks detailseid juhiseid hoone ehituseks.
PROJEKTEERIMISE PEAMISED ALUSDOKUMENDID
 • Kohaliku omavalitsuse väljastatud projekteerimistingimused 
 • Tellija poolne projekteerimise lähteülesanne
 • Detailplaneering (juhul kui krundile on koostatud detailplaneering)   
 • Tehnovõrkudega liitumise tingimused
 • Geodeetiline alusplaan, mis on vähem kui 2 aastat vana.
 • Keskkonnamõjude hindamine*
 • Muinsuskaitse eritingimused*
* Juhul kui on eraldi projekteerimistingimustes antud punktid välja toodud.